Alokozay Saffron

ارائه دهنده مرغوب ترین زعفران اصیل افغانستان

الکوزی زعفران

زعفران یکی از ارزشمند ترین ادویه های موجود در جهان است. نقاشی های قرمز رنگی و رنگ زرد که آنها به آنها تحویل می دهند، به معنای واقعی کلمه چیزی از افسانه است. اما زعفران دقیقا چیست؟ مهم نیست که چند داستان درباره ادویه ادعا شده است، بسیاری از ما هنوز نمی دانیم چه اتفاقی می افتد یا هزینه آن بالا است. در اینجا همه چیز شما باید بدانید.